Bohužel, Váš prohlížeč nepodporuje flash, a proto nevidíte naše stránky v plném grafickém vzhledu. Obsah je ale kompletní.

FIBERNET,a.s. - připojení k internetu

Společnost PODA a.s. prodala dne 5. 8. 2015 společnosti FIBERNET,a.s. část svého závodu, v rámci čehož byla převedena i práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, uzavřené mezi Vámi a společností PODA a.s., případně dříve společností CATR spol. s r.o.

Podmínky, za kterých Vám společnost PODA a.s. dosud poskytovala služby, zůstávají samozřejmě zachovány.

  • Poplatky za služby poskytované do 31. 8. 2015 uhraďte, prosím, společnosti PODA a.s.
  • Poplatky za služby poskytované od 1.9.2015 již nadále hraďte společnosti FIBERNET,a.s.
    na účet 115-608390297/0100

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů kontaktujte, prosím, infolinku společnosti FIBERNET,a.s. 326 210 156


Připojení realizované prostřednictvím optické sítě

  • Stabilita
  • Rychlá odezva
  • Bez agregace
  • Bez datových limitů

FN Internet 50

420 Kč/měsíc
- rychlost stahování až 50 Mb/s
- rychlost odesílání až 50 Mb/s

FN Internet 100

620 Kč/měsíc
- rychlost až 100 Mb/s
- rychlost odesílání až 100 Mb/s

Instalace

620 Kč
- Instalace technikem do 14 dní od objednání služby

Servis

Servisní zásah technika
(pracovní dny 8:00 - 17:00)
590 Kč/zásah
Servisní zásah technika
(mimopracovní doba)
1200 Kč/zásah
Placený servisní zásah je v případech, kdy závada nebyla na zařízení poskytovatele nebo byla způsobena neodbornou manipulací se zařízením ze strany zákazníka.
Marný výjezd technika
Zákazník nebyl přítomen na předem domluvené schůzce
590 Kč
Vícepráce při zřízení služby590 Kč/hod
První nastavení v rámci instalace služby ZDARMA
Nastavení Wi-Fi routeru zákazníka
(pronajatý/koupený od FN)
Pouze běžně používaný HW s dokumentací
290 Kč/zásah

Všechny ceny jsou včetně 21 % DPH


Dokumenty


Český telekomunikační úřad byl dne 5. 2. 2016 pověřen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi poskytovatelem telekomunikačních služeb a spotřebitelem ze Smluv o poskytování telekomunikačních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.ctu.cz.