Projekty

Vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců ve spol. Dragon Internet a.s. a partnerů s cílem zvýšit konkurenceschopnost a adaptabilitu na změny

ESF Evropská unie MPSV Česká republika


POPIS PROJEKTU

Hlavními cíli projektu je rozvoj zaměstnanců společnosti Dragon Internet a.s. a partnerů prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a zlepšení řízení lidských zdrojů ve společnosti. Realizace jednotlivých aktivit projektu přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability u žadatele i dalších podniků zapojených do projektu (DRAGON ELECTRONIC s.r.o., FIBERNET, a.s., COMMA Consulting, s.r.o.).

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci žadatele a partnerů (DRAGON ELECTRONIC s.r.o., FIBERNET, a.s., COMMA Consulting, s.r.o.) i samotné podniky zapojené do realizace.

Výstupem projektu bude zavedený systém vzdělávání ve společnosti a komplexně proškolení zaměstnanci a vedení společnosti a partnerů z hlediska rozvoje jejich dovedností i odborné stránky jejich kvalifikace. Dalšími výstupy projektu bude 5 nově vytvořených míst a zavedený systém řízení jakosti.

Aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby umožnily komplexní rozvoj zaměstnanců, přispěly ke zvýšení jejich adaptability na změny ekonomických a technologických podmínek a umožnily zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a partnerů.

Důvodem zapojení partnerů je pomoci k rozvoji podnikům, se kterými společnost spolupracuje, a zlepšit tak kvalitu a efektivitu vzájemné spolupráce. Zapojení partnerů umožní zvýšit efektivitu výdajů vynakládaných na vzdělávání v rámci projektu.

Termín realizace: září 2006 – červen 2008

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.